Türk Tabipleri Birliği'nden asgari ücret tarifesi çıkışı!

İSG HABER AJANSI Dr. Metehan Akbulut “sakın aklınızdan geçirmeyin” diye konuştu. Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği (İSİH) Kol Başkanı Dr. Metehan Akbulut, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinden birinin işyeri hekimlerinin asgari ücret tarifelerini belirleyeceklerine dair medyada çıkan haber üzerine, " Anlaşılıyor ki patronların isteği ile yasa değişikliği hazırlığı var. Bu hazırlık işçi sağlığı ve işyeri hekimliği alanına yeni bir saldırının işareti. Kesinlikle kabul edilemez" dedi. 'Hak ve yetkilerimiz elimizden alınmak isteniyor'Dr. Metehan Akbulut “Basından öğrendiğimize göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) patronlarıyla 15 Eylül 2022 tarihinde Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) bir toplantı yapmış. Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Kâmil Işık işyeri hekimlerinin ve iş güvenliği uzmanlarının ücretleri için tavsiye niteliğinde bir asgari ücret skalası yayımlayacaklarını söylemiş. Çalışanların bulunmadığı bir ortamda çalışanların ücretleriyle ilgili bir hazırlık yapılmasının ne hukuki ne de meşru bir zemini vardır. Kendileri de çok iyi biliyor ki 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın 28/II. maddesine göre hekimlik hizmetlerinin asgari karşılığını (ücretini) belirleme hak ve yetkisi tabip odalarına ait. Bu hak ve yetkimizi de elimizden almak istiyorlar. Bir kez daha uyarıyoruz, böyle bir değişikliği aklınızdan dahi geçirmeyin.” şeklinde konuştu. 'Kamusal alan tümüyle tasfiye edilmek isteniyor'Akbulut şunları ekledi: "Bu toplantının sadece bakanlık yetkilileri ve OSGB patronları arasında yapılması AKP tarafından işçi sağlığı alanının tamamen ticari bir alan olarak görüldüğünü bir kez daha gösteriyor. Ölümlü iş kazalarında Avrupa birincisi olmamız, meslek hastalıklarını teşhis edemememiz gibi işçi sağlığı alanında kangrenleşmiş onlarca sorun dururken hala OSGB patronlarının sorunlarının konuşuluyor olması dikkat çekici." 'OSGB’ler kapatılmalıdır'OSGB’ler; neoliberal politikaların, işçi sağlığı alanındaki örgütlenmesini temsil ediyor. İşyeri hekimlerinin emek gücünü ucuzlatan ve emek sömürüsünü artıran OSGB’lerin kapatılması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz” diyen Dr. Metehan Akbulut “AKP iktidarının işçi sağlığı alanına müdahalesi yeni değil. 10.06.2003 tarihli Resmî Gazetede ilan ettikleri 4857 sayılı İş Kanunu ile başladı. Bu yasaya bağlı olarak çıkartılan, 16.12.2003 tarihli ‘’İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’’ ile, işçi sağlığı ve işyeri hekimliği alanındaki müdahaleleri de başlamış oldu. Tabip Odalarının işyeri hekimlerini atama yetkilerini yok saydılar. Ardından işyeri hekimlerinin meslek örgütleriyle bağlarını da kesip, piyasanın dinamikleri içerisinde sermayeye karşı tek başına bırakmayı hedeflediler. OSGB’leri işçi sağlığı alanının temel hizmet birimleri haline getirerek, bu alanda taşeron çalışmayı, esas çalışma ilişkisi haline getirdiler. AKP iktidarı, 2012 yılında çıkardığı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ve buna bağlı çıkardığı bir dizi yönetmelik ile, neoliberal politikaların, işçi sağlığı alanına uygulanabilmesinin yasal altyapısını, esas itibarı ile tamamlamış oldu. Şimdi de yeni saldırı hazırlığı içerisindeler. Patronları ve AKP iktidarını bir kez daha uyarıyoruz. Özlük haklarımız, iş güvencemiz mesleki bağımsızlığımız için mücadelemizi kararlılıkla yükselteceğiz” dedi. İSG Haber Telegram grubumuza katılmak için tıklayınız İSG Haber Twitter hesabımıza ulaşmak için tıklayınız
 
Üst Alt