SGK, 'ticari sır' dediği kod-29 verilerini paylaştı

İSG HABER AJANSI DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) çalışmalarında kullanmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) Kod-29 ile ilgili bir başvuru yaptı. Kamuoyunda “Kod-29” olarak bilinen fesih gerekçesi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II. maddesindeki “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” halleri kapsıyor. DİSK-AR Kod-29’un ayrıntılarına ulaşmak için çeşitli girişimlerde bulundu. 17 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde SGK’ya bilgi edinme başvurusu yaptı ve 2019 ile 2020 yıllarında Kod-29 gerekçesiyle işten çıkarılan işçilerin cinsiyete göre sayılarını istedi. SGK 2 Nisan 2021 tarihinde 2019 ve 2020 arasında Kod-29 ile işten çıkarılanların cinsiyete göre sayısını paylaşarak başvuruyu cevapladı. Bunun üzerine DİSK-AR 6 Nisan 2021 tarihinde “2020’de Kod-29 kıyımı: 143 bini erkek, 34 bini kadın toplam 177 bin işçi” başlıklı bir araştırma bülteni yayımladı. Araştırma kamuoyunda geniş yankı buldu. DİSK-AR, Kod-29 uygulamasının tüm işten çıkarmalar içindeki payını öğrenmek amacıyla 6 Nisan 2021 tarihinde CİMER aracılığıyla SGK’ya yeni bir başvuru yaptı. Başvuruda 2015-2019 yılları arasında tüm işten çıkarma kodlarına göre işten çıkarılan işçilerin sayısı soruldu. Bu başvurunun amacı İş Kanunu 25/II. madde kapsamında yapılan işten çıkarmaların (eski Kod-29 yeni Kod 42-50) tüm işten çıkarmalar içindeki payını öğrenmekti. Böylece keyfi işten çıkarmaların oranı net biçimde ortaya çıkacaktı. Ancak SGK 14 Nisan 2021 tarihli cevabında DİSK tarafından istenen bilgilerin özel bir çalışma, araştırma ve analiz gerektirdiğini ileri sürerek talep edilen bilgilerin “kişisel veri ile ticari sır niteliğinde olan veri” kapsamında değerlendirdi ve işten çıkarma sayılarına ilişkin bilgi vermedi. Bunun üzerine Ankara 18'inci İdare Mahkemesi, 10 Haziran’da DİSK’in bilgi edinme talebinin SGK tarafından reddinin hukuksuz olduğuna ve dava konusu işlemin iptaline karar verdi. Mahkemenin iptal kararından sonra SGK, DİSK-AR’ın talep ettiği verileri 16 ay sonra paylaştı. "KARARIN BÜTÜN KAMU KURUMLARINA ÖRNEK OLMASINI DİLİYORUZ" Konuya ilişkin açıklamada bulunan DİSK-AR, tüm kamu kurum ve kuruluşlara kamusal bilgi taleplerini yerine getirme çağrısında bulundu. SGK’den elde edilen veriler ile yapılacak çalışmanın yakında yayımlanacağını ifade eden DİSK-AR açıklamasında şunları söyledi: "SGK’nin hukuksuz ret kararına ilişkin yargı kararının bütün kamu kurumlarına örnek olmasını diliyoruz. Bu vesileyle bir başka bilgi edinme hakkı ihlalini de paylaşmak istiyoruz. TÜİK tarafından açıklanmasından vazgeçilen enflasyona esas madde fiyat listesinin açıklanması talebimiz TÜİK tarafından reddedildi. Buna ilişkin itiraz sürecimiz devam ediyor. SGK’den edindiğimiz verilere ilişkin araştırma merkezimizce gerçekleştirilecek çalışma yakında yayımlanacak.""RAPORU YAKINDA PAYLAŞACAĞIZ"Konuya ilişkin bir açıklamada DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'ndan geldi. Çerkezoğlu, şunları söyledi: "Sosyal Güvenlik Kurumu’nun işten çıkarma nedenlerine ilişkin bilgi edinme talebimizi hukuksuz bir biçimde reddetmesi üzerine yargı yoluyla başlattığımız bilgi edinme mücadelesi, talebimizin karşılanmasıyla sonuçlandı. Verileri ve hazırlayacağımız raporu yakında paylaşacağız." İSG Haber Telegram grubumuza katılmak için tıklayınız
 
Üst Alt