Pandeminin sonucunda iş stresi artıyor

İSG HABER AJANSI Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı'nın (EU-OSHA) OSH Pulse – pandemi sonrası işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği anketine göre, on işçinin dördünden fazlası (%44) pandemi nedeniyle iş streslerinin arttığını söylüyor. EU-OSHA, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü münasebetiyle anket bulgularını yayınladı. Çalışanlar için zihinsel ve fiziksel sağlık streslerine ve işyerlerinde uygulanan iş sağlığı ve güvenliği (İSG) önlemlerine ışık tutuyor. Katılımcıların neredeyse yarısı (%46) ciddi zaman baskısına veya aşırı iş yüküne maruz kaldıklarını söyledi. Strese neden olan diğer faktörler arasında kurum içinde zayıf iletişim, işbirliği, çalışma hızı ve iş süreçleri üzerinde kontrol eksikliği yer alıyor. Genellikle stresle ilişkilendirilen işle ilgili bir dizi sağlık sorunu çalışanların oldukça büyük bir kısmı tarafından bildiriliyor. Ankete katılanların %30'u en az bir sağlık sorununun (genel yorgunluk, baş ağrısı, göz yorgunluğu, kas sorunları veya ağrı) neden olduğu veya meydana geldiği belirtti. Ancak ruh sağlığı hakkında konuşmak artık tabu değil. İşçilerin %50'sine göre pandemi, işyerinde bunun hakkında konuşmayı kolaylaştırdı. Ancak, tüm çalışanlar nasıl hissettikleri hakkında konuşurken kendilerini rahat hissetmezler. %59'u yöneticileriyle veya amirleriyle akıl sağlıkları hakkında konuşmaktan çekindiklerini söylerken, %50'si bir akıl sağlığı sorununu açıklamanın kariyerleri üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceğinden endişe duyuyor. Riskleri önlemeye veya azaltmaya yönelik işyeri girişim ve faaliyetlerinde ise %42'si işyerinde refah ve stresle başa çıkma konusunda bilgi ve eğitim verildiğini söyledi. Danışmanlık ve psikososyal desteğe (%38), güvenlik ve sağlık hakkında bilgi sağlamak için bilinçlendirme ve diğer faaliyetlere (%59) erişim de mevcut. OSH PULSE ÇALIŞMASI NELERİ KAPSIYOR?Bu rapor, pandemi sonrası işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği (İSG) durumuna ilişkin içgörü kazanmak amacıyla EU-OSHA tarafından yaptırılan bir 'Flash Eurobarometer – OSH Nabzı' araştırmasının sonuçlarını sunmaktadır. Nisan ve Mayıs 2022'de İzlanda ve Norveç'in yanı sıra tüm AB ülkelerinde 27.000'den fazla çalışan işçiden oluşan temsili bir örneklemle görüşülmüştür. Karşılaştıkları zihinsel ve fiziksel sağlık stresleri ve işyerlerinde İSG önlemlerinin önemi hakkında sorular soruldu. Ankette ayrıca dijital teknolojilerin işle ilgili kullanımı ve çalışanların refahı üzerindeki etkisi hakkında da sorular soruldu. Anket, çalışanların karşılaştığı zihinsel ve fiziksel sağlık stresörlerine ve işyerlerinde uygulanan iş sağlığı ve güvenliği (İSG) önlemlerine odaklanmaktadır. Daha spesifik olarak, anket aşağıdaki alanları ele almaktadır: Psikososyal risk faktörleri, stres ve ruh sağlığıSağlık sonuçlarıRuh sağlığına odaklanan İSG önleyici tedbirlerİşyerinde İSG'nin görüşleri ve deneyimleriDijitalleşme ve dijital teknolojilerin kullanımı İSG Haber Telegram grubumuza katılmak için tıklayınız İSG Haber Twitter hesabımıza ulaşmak için tıklayınız
 
Üst Alt