Kaç tane uluslararası İSG kuruluşu var?

İSG HABER AJANSI Dünyada iş sağlığı ve güvenliğinin gelişimine bakacak olursak insanların çalıştıkları iş ve bu alanlarda yaşadıkları sağlık problemlerine ilişkin karşılaştıkları sorunu işaret eden ilk kişi M.Ö. 2600’lü yıllar içerisinde yaşamış, Antik Mısır’da mimar ve mühendis olarak çalışmasının yanında hekim ve rahiplik de yapmış olan İmhotep olmuştur. Özellikle Mısır piramitlerinin yapımı esnasında meydana gelen kazalarda çok sayıda kişinin ölmesi ve çalışanlarda sıklıkla bel sorunlarının görüldüğüne yönelik tespitlerde bulunmuştur. Öte yandan 18. yüzyılın ilk yarısı içerisinde ilk olarak İngiltere’de Sanayi Devrimi ile birlikte işverenlere bağımlı ve ücret karşılığında çalışan işçi sınıfı giderek büyümüş ve bu sınıfın çalışma koşulları, yaptıkları işlerin meydana getirdiği riskler ve meydana gelen iş kazaları sonucunda bir takım sağlık ve güvenlik sorunları ortaya çıkmıştır. Bu dönem içerisinde sağlıksız çalışma koşullarının düzeltilmesi için ilk fikirler ortaya atılmaya başlanmıştır. İngiltere’de iş sağlığı ve güvenliği üzerine yapılan çalışmalar, Avrupa içerisindeki diğer ülkeler içinde emsal teşkil etmiştir. Almanya’da 1849, İsviçre’de 1840, Fransa’da 1842 (Villerme Raporu) yılında iş sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili kanunlar yasalaşmıştır. Avrupa’da görülen bu gelişmelere paralel olarak, ABD’de ise; 1919 yılında Harvard Üniversitesi’nde yer alan ve ilk kadın öğretim üyesi olan Alice Hamilton. Aynı dönemde; SSCB sağlık politikasının baş mimarlarından olan Alaxander Semashko, sağlık hizmetlerinin bağımsız bir şekilde ele alınmasını ve koruyucu önlemlere yoğunlaşılmasına yönelik politikalar üretmiş, özellikle 1920’li yıllar boyunca birçok araştırma merkezi ve enstitünün kurulmasını sağlamıştır. İşte günümüze kadar faaliyet yürüten bazı enstitü, kurum ve kuruluşlar: Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü, NIOSH (ABD) Federal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü(Almanya) İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü, IFA (Almanya) PREVENT (İşyerinde Önleme, Koruma ve Sağlık Enstitüsü) (Belçika) İş Güvenliği Araştırma Enstitüsü, VUBP (Çek Cumhuriyeti) Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma Merkezi (NFA) (Danimarka) İş Sağlığı Enstitüsü, FIOH (Finlandiya) Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (INSHT) (İspanya) İş Kazaları Ulusal Sigorta Enstitüsü, INAIL (İtalya) Ulusal İş Güvenliği ve Önleme Enstitüsü, ISPESL (İtalya) İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma Enstitüsü, IRSST (Kanada) Ulusal İş Sağlığı Enstitüsü, NIOH (Norveç) Merkezi Çalışma Hayatını Koruma Enstitüsü, CIOP (Polonya) İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü, ISST (Tunus) İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü, ELINYAE (Yunanistan) KURUM VE KURULUŞLAREndüstriyel Hijyen Kurumu, AIHA (ABD) İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi, OSHA (ABD) Ulusal Endüstriyel Hijyenistler Konferansı, ACGIH (ABD) Ulusal Güvenlik Konseyi, NSC (ABD) İş Sağlığı ve Güvenliği ve Standardizasyon Komisyonu, KAN (Almanya) Yasal Kaza Sigortaları ve Önleme Kurumları Birliği, DGUV (Almanya) Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu, NOHSC (Avustralya) Mesleki Riskler Sosyal Sigortası, AUVA (Avusturya) Baltık Denizi İş Sağlığı ve Güvenliği Ağı Ulusal İş Güvenliği Kurumu, NOSA (Güney Afrika) Uygulamalı Bilimsel Araştırmalar Kurumu, TNO (Hollanda) Sağlık ve Güvenlik Kurulu, HSE (İngiltere) Sağlık ve Güvenlik Laboratuarı, HSL (İngiltere) Sağlık ve Güvenlik Otoritesi, HAS (İrlanda) Ulusal Kaza Sigortaları Fonu, SUVA (İsviçre) İş Güvenliği ve Sağlığı Kurumu, JISHA (Japonya) Belediyeler için İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu, APSAM (Kanada) İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu, CNESST (Kanada) Kanada İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi, CCOHS (Kanada) Quebec Toksikoloji Merkezi, CTQ (Kanada) İslam İşbirliği Teşkilatı İş Güvenliği ve Sağlığı Ağı (OIC-OSHNET) İSG Haber Telegram grubumuza katılmak için tıklayınız İSG Haber Twitter hesabımıza ulaşmak için tıklayınız
 
Üst Alt