'İyi işler herkes içindir'

İSG HABER AJANSI Rafi Ay, "Hiç kimseyi geride bırakamayız, hep beraber refaha ulaşmak zorundayız." diye konuştu. Öz İplik İş, yeni nesil sendikacılık anlayışıyla, yeşil dönüşümden sayısallaşmaya, yeni sosyal haklardan çalışma biçimlerine kadar geniş bir yelpazede anlayış ve tavır geliştiriyor. Dünya bir kez daha ekonomik ve sosyal olarak büyük bir dönüşümün tam ortasında bulunuyor. Teknolojinin sağladığı değişime karşılık, oluşan yeni ekonomik ortamdan herkes eşit payı alamıyor. Birleşmiş Milletler Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) 2022 Küresel İnovasyon Endeksi raporunu “İnovasyona dayalı büyümenin geleceği nedir?” sorusuna ayırdı. Çünkü sanıldığının aksine, akıl almaz bir hızla gelişen ve dünyayı yeniden şekillendiren teknolojik-sayısal dönüşüme rağmen, küresel kişi başına gelir artış hızı geriliyor. 'ÇALIŞMA HAYATINA, HUKUKA BAKIŞIMIZI GÖZDEN GEÇİRMEK ZORUNDAYIZ'Başkan Rafi Ay, hem Türkiye, hem de küresel olarak emek kesimine yönelik yaklaşımın tekrar düşünülmesi gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti: “Dünyamız büyük bir dönüşüm yaşıyor ancak refah aynı ölçüde paylaşılmıyor. Sayısal dönüşümle oluşan verimlilik artışı ve beraberinde getirdiği ilave karlılık, tıpkı sanayi devriminin ilk döneminde olduğu gibi yine dar bir kesimin elinde toplanıyor. IMF, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, bütün kuruluşlar tek tek uyarısını yaptı: Hem dünyada gelişmiş ülkeler lehine adaletsiz gelir dağılımı, hem de ülkelerin kendi içinde adaletsiz gelir dağılımı söz konusu. İyi işler hepimiz için. Bu dönüşümü sermaye birikmesinden öteye, sermayenin yeniden dar bir kesimde toplanması ile gideceğimiz yer ancak krizler, çatışmalar, sosyal çalkantılar olur. Hiç kimseyi geride bırakamayız, hep beraber refaha ulaşmak zorundayız. Emeğiyle geçinen de, işveren de, bankacı da çevreyi, sosyal adaleti, çalışma hayatını, hukuka bakışını gözden geçirmek zorunda. Hepimiz biliyoruz, bütün teoriler yeniden yazılıyor, bütün hesaplar yeniden yapılıyor. Çünkü sayısal dönüşüm ekonomiyi ve sosyal hayatı şekillendiriyor. Yeşil dönüşüm dünyayı kavrayışımızı yeniden şekillendiriyor.” 'TEK ÇIKAR YOL SAĞLIKLI SOSYAL DİYALOG'Ay, toplumun bütün kesimlerinin sosyal diyalog içinde bu dönüşüm sürecinin nasıl şekilleneceğine karar vermesi ve hatta yönetmesi gerektiğini söyleyerek şunları kaydetti: “Ülkemiz büyüyor ancak emek kesiminin büyümeden aldığı pay azalıyor. 2022 İkinci çeyrekte GSYH verilerinde emeğin GSYH’den aldığı pay yüzde 25,4’e geriledi. Aynı oran salgın yılı olan 2020’de 32,6 seviyesindeydi. Kimseler bu alanı düşünmezken ÖZ İPLİK İŞ olarak 2021’de dikkatleri bu alana çektik. Şimdi bir kez daha söylüyoruz. Emek kesimini göz ardı ederek ne yeni dünyada yer alabiliriz, ne de refah sağlayabiliriz. Sosyal diyalog ile sosyal adaleti gözeterek süreci yönetmeliyiz. ÖZ İPLİK İŞ olarak bir kez daha haykırıyoruz: Yarın çok geç, emek kesiminin bu sürece katkı verebilmesi için şimdi örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalıdır. İnsana yaraşır, herkesin refahını artıracak işlerde çalışmak istiyoruz. Bunu sağlamanın yolu örgütlenmeden geçiyor. Örgütlenmenin önü derhal açılmalı, emek kesimi sendikalarda, konfederasyonlarda temsil edilmelidir. İş kolumuzdaki herkesi ÖZ İPLİK İŞ’te örgütlenmeye, bütün emekçileri kendi işkollarında HAK-İŞ Konfederasyonuna üye sendikalarda ailemize katılmaya çağırıyoruz” 7 EKİM DÜNYA SAYGIN İŞ GÜNÜİnsana yaraşır bir yaşam ve insan onuruna yaraşır bir iş, herkesin hakkı. Kayıt dışılığın, ucuz emeğin, sendikasız fazla çalışmanın, işyerinde ücret ve cinsiyet eşitsizliğinin, işsizliğin ve daha sayamadığımız birçok haksızlığın son bulması; insan onuruna yaraşır çalışma ve yaşam koşullarının sağlanması ile mümkün. Daha iyi bir iş, daha iyi bir yaşam ve daha iyi bir dünya aslında bir adım ilerimizde. Öz İplik İş Sendikası olarak, daha iyi bir dünyaya erişebilmek adına üzerimize düşen sorumluluğu alarak, sürdürülebilirlik politikalarımızı oluşturma sürecindeyiz. Tüm sivil toplum örgütlerini de saygın iş, saygın yaşam ve yaşanabilir bir dünya için mücadeleye davet ediyoruz. İSG Haber Telegram grubumuza katılmak için tıklayınız İSG Haber Twitter hesabımıza ulaşmak için tıklayınız
 
Üst Alt