IOSH araştırma fonunu yeniden açtı

İSG HABER AJANSI Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 2022 başlarında güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamını temel bir ilke ve çalışma hakkı olarak resmen benimsemesinin ardından İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu (IOSH), iş sağlığı ve güvenliğinin (İSG) evrensel ve temel bir hak olarak benimsenmesini araştıran ve etkileyen araştırma önerileri talep ediyor. ILO'nun benimsemiş olduğu güvenli ve sağlıklı çalışma ortamının temel ilke olmasına rağmen, dünyadaki çalışan nüfusun beşte dördünün temel İSG hizmetlerine erişimi olmadığı tahmin ediliyor. İSG hizmetlerin mevcut olduğu yerlerde ise hizmetlerin nasıl sağlandıklarına ilişkin kalite değişiklikleri yaşanıyor. Ayrıca, yüksek gelirli ülkeler (HIC) ile düşük ve orta gelirli ülkeler (LMIC) arasında İSG standartlarında farklılıklar olduğu biliniyor. Hizmet sunumunun düzeyi genellikle mevzuat ve düzenlemelerin yanı sıra bireysel şirketlerin olgunluğuna, büyüklüğüne ve konumuna bağlı. IOSH, işçilere evrensel mesleki sağlık hizmeti sağlama çağrısı, sosyal olarak sürdürülebilir işletmeler geliştirme ihtiyacı ve bildirilen küresel İSG profesyonelleri (özellikle iş güvenliği uzmanları) eksikliği ile birlikte bu faktörlerin, yaratıcı bir yaklaşımın en azından gerekli olduğu anlamına geldiğine inanıyor. İşçi düzeyinde temel bir İSG hizmeti sunumunun sağlanması gerekiyor. "ÇALIŞANLAR İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR ATMAYI UMUYORUZ"IOSH, ülkenin ekonomik durumunun, ulusal politikanın, yasa ve yönetmeliklerin, organizasyon boyutunun, çalışma modellerinin ve mesleki sektörlerin İSG sunum standartları üzerindeki etkisini anlayabilmesi için araştırmaya fon ayırıyor. İyileştirmeler aramak ve dünya çapında İSG hizmetlerine erişimi teşvik etmek için edinilen bilgileri kullanmayı umuyor. IOSH Profesyonel Hizmetler Direktörü Nicole Rinaldi şunları söyledi: “Dünyanın her yerindeki tüm çalışanlar, iyi bir OSH standardına erişime sahip olmalıdır. Ancak şu anda durumun böyle olmadığını ve bu erişime sahip olanların azınlıkta olduğunu biliyoruz.""Bu kabul edilemez ve değiştirmemiz gereken bir şey. Araştırma fonumuzu yeniden açarak ve bu alandaki teklifler için çağrıda bulunarak, iyi İSG için kolaylaştırıcıların ne olduğunu ve aynı zamanda en önemlisi engellerin neler olduğunu daha iyi anlamaya çalışabiliriz."Bu bilgiyle, tüm çalışanların her gün güvenli ve sağlıklı bir şekilde evlerine dönebilmelerini sağlamak için önemli adımlar atmayı umuyoruz." ARAŞTIRMA TEKLİFİ ÇAĞRISIIOSH, iş sağlığı ve güvenliğinin evrensel, temel veya temel bir hak olarak benimsenmesini araştırmak ve etkilemek için deneyimli araştırmacılardan (İngilizce) araştırma önerileri talep etmektedir. Gereksinim, küresel erişime sahip ve hem HIC'lere hem de LMIC'lere odaklanmayı içeren çeşitli ve kapsayıcı araştırmalar içindir. İSG sunumunun aşağıdaki yönlerinden herhangi birini araştıran teklifler arzu edilir: yüksek, orta ve düşük riskli sektörlerden kuruluşlarkayıtlı ve kayıt dışı sektör çalışanlarına sağlanan hizmetlermultidisipliner bir yaklaşımla hizmet sunumu.Bu çağrı, projeyi teslim etmek için 150.000 £ (GBP)'ye kadar bütçeye sahip tek aşamalı bir başvuru sürecini içerir. Başvurular için son tarih 28 Kasım 2022 Pazartesi 23:59'dur (GMT) . İSG Haber Telegram grubumuza katılmak için tıklayınız İSG Haber Twitter hesabımıza ulaşmak için tıklayınız
 
Üst Alt