ILO: "Cinsiyetler arasındaki ücret farkı kaldırılabilir"

İSG HABER AJANSI Uluslararası Çalışma Örgütü'nün ( ILO) yeni bir makalesine göre, ücret şeffaflığı önlemleri, erkekler ve kadınlar arasındaki ücret farklılıklarını ortaya çıkarmaya ve altta yatan nedenleri belirlemeye yardımcı olabilir. Ortalama olarak, kadınlar, dünya genelinde erkeklerden yaklaşık yüzde 20 daha az ücret alıyor. Eğitim, çalışma süresi, mesleki ayrım, beceri ve deneyim gibi bireysel özellikler cinsiyete dayalı ücret farkının bir kısmını açıklarken, büyük bir kısmı cinsiyete dayalı ayrımcılıktan kaynaklanıyor. Kadınlar, gelir güvenceleri, en çok etkilenen bazı sektörlerde orantısız temsil ve aile sorumluluklarının eşitsiz ve cinsiyete dayalı dağılımı açısından da dahil olmak üzere COVID-19 pandemisinden en kötü etkilenenler arasında yer aldı. Bu faktörler kadın istihdamını olumsuz etkileyerek toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik on yıllardır kaydedilen ilerlemeyi tersine çevirmekle tehdit etti. Yeni ILO çalışması olan ücret şeffaflığı önlemleri, cinsiyetler arası ücret farkını gidermeye ve işgücü piyasasında daha geniş cinsiyet eşitsizliklerini azaltmaya yardımcı olabileceğini bulunduruyor. Ücret şeffaflığı, işçilere ücret oranlarını müzakere etmek için ihtiyaç duydukları bilgi ve kanıtları sağlayabilir ve onlara potansiyel ücret ayrımcılığına karşı çıkmaları için araçlar sağlayabilir. İşverenler için ödeme şeffaflığı, aksi takdirde işletmenin işleyişini ve itibarını olumsuz yönde etkileyebilecek ücret ayrımcılığının belirlenmesine ve ele alınmasına yardımcı olabilir. Çalışma, dünya çapındaki ülkelerdeki mevcut eşit ücret mevzuatının ayrıntılı bir haritasını sunuyor ve ücret şeffaflığı mevzuatının lehinde ve aleyhinde olan argümanları tartışıyor. Belge aynı zamanda işveren ve işçi örgütlerinin rolüne de dikkat çekmekte ve ödeme şeffaflığı önlemlerinin nasıl uygulandığına ilişkin anlayışlarını değerlendiren ve uygulamalarının nasıl iyileştirilebileceğine ilişkin görüşlerini arayan sosyal ortak kuruluşlara yönelik çevrimiçi bir anketin bulgularını sunuyor. ILO Çalışma Koşulları ve Eşitlik Departmanı Direktörü Manuela Tomei, "ülkelerin bunu ilerletmek için farklı yaklaşımlar izlediğini görüyoruz, bu da 'herkese uyan tek bir çözüm' olmadığını gösteriyor. Farklı önlem ve uygulamaların etkinliğini değerlendirmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyulurken, Hükümetlerin, işçi ve işveren örgütlerinin inatçı bir sorunla başa çıkmak için ücret şeffaflığı gibi yenilikçi çözümler bulmaya çalışması cesaret verici." ifadelerini kullandı. İSG Haber Telegram grubumuza katılmak için tıklayınız İSG Haber Twitter hesabımıza ulaşmak için tıklayınız
 
Üst Alt