Gürcistan Hakkında Her Şey; Gürcistan Bayrağının Anlamı, Gürcistan Başkenti Neresidir? Saat Farkı Ne Kadar, Para Birimi Nedir?

Gürcistan, "Gürcü" terimi, Saint George'dan değil, eski Farsça Gurg veya Gorg'dan türetilmiştir. Bu kelime kurt anlamına gelir. Kendi kendini tanımlama esas olarak dil geleneğine dayanır ve Osetler, Abhazlar, Ermeniler, Rumlar ve Kürtler gibi farklı etno-dilsel gruplara ait nüfus grupları Gürcü olarak kabul edilmez. Gürcüler daha küçük bölgesel etno-kültürel varlıklara bölünmüştür. Belirli gelenek ve göreneklere, folklora, mutfağa ve giyime sahip olan ve farklı bir dil konuşabilenler olarak ayrılır.
 
Üst Alt