Dünya kayıt dışılık ve çalışan yoksulluğuyla karşı karşıya kalabilir

İSG HABER AJANSI Uluslararası Çalışma Örgütü'nün ( ILO) yaptığı açıklamada, işgücü piyasaları, artan işsizlik, kayıt dışılık ve artan sayılarla 2022'ye damgasını vurabilecek karmaşık ve belirsiz bir gelecekle karşı karşıya kalabilir. Düşük ekonomik büyüme, yüksek enflasyon ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığıyla ağırlaşan küresel kriz, bölgede yaratılan işlerin hem niceliğini hem de niteliğini etkiledi ve pandemi krizinin işgücü piyasaları üzerindeki etkisini uzatabilir. ILO analizine göre, ekonomik zorluklar kayıt dışılığın artmasına neden olabilir. Bir diğer endişe verici faktör ise işgücü piyasalarını önemli ölçüde etkileyen yüksek enflasyon. Fiyatlar 2021'de artmaya başladı. Ukrayna'daki savaş, diğer faktörlerin yanı sıra gıda ve enerji mevcudiyetini etkiledi ve bu gerçek emek geliri seviyesini doğrudan etkiliyor. ILO Bölge Ofisi çalışma ekonomisti Roxana Maurizio, "satın alma gücü kaybı, insanların bir işi, hatta resmi bir işi olsa bile yoksulluk içinde yaşayabileceği anlamına gelen sözde ' çalışan yoksul olgusu'na yol açan şeydir. Bu, kayıt dışılığın yüksek olduğu bir bölgede yeni olmasa da, görülme sıklığı önemli ölçüde artabilir" ifadelerini kullandı. Yaşanabilecek kayıt dışılık ve çalışan yoksulluğuyla karşı karşıya kalabilecek ülkelerin aktif politikalar, mesleki eğitim ve sektörel politikalarla koordineli olarak daha kayıtlı işlerin yaratılmasını teşvik etmeye odaklanması gerektiği belirtiliyor. Sosyal diyalog çerçevesinde asgari ücretin ve toplu pazarlığın savunulması da esas olduğu ifade ediliyor. Kriz senaryolarında, hükümetler, işverenler ve işçiler arasındaki sosyal diyalog, reel ekonominin zorluklarına daha fazla başarı şansıyla yanıt veren politikaların benimsenmesini ve uygulanmasını mümkün kılıyor. İSG Haber Telegram grubumuza katılmak için tıklayınız İSG Haber Twitter hesabımıza ulaşmak için tıklayınız
 
Üst Alt