Asgari ücret açlık sınırının altında kalmaya devam ediyor

İSG HABER AJANSI TÜRK-İŞ tarafından her ay yayınlanan açlık ve yoksulluk sınırının Ağustos ayı verileri açıklandı. Açıklanan rapora göre, bekar bir çalışanın yaşam maliyeti 9000 TL olarak belirlenirken, açlık sınırı 6.890 TL olarak hesaplanarak asgari ücretin 1.390 TL üzerinde olduğu görüldü. TÜRK-İŞ tarafından yayınlanan rapor şu şekilde: Geçim şartları gündemin en önemli konusu olmaya devam ediyor. Ailenin zorunlu harcamasında ağırlıklı yer kaplayan gıdada görülen enflasyonunun yükselişini durdurmak hatta sınırlandırmak için; Türk Lirasına değer kazandırılmasına, başta enerji olmak üzere girdi maliyetlerinin azaltılmasına, üretimin arttırılmasına ve alım gücünün yükseltilmesine ihtiyaç var. TÜİK tarafından açıklanan, özellikle kur ve enerji fiyatlarındaki artışlardan hemen etkilenen Temmuz ayı Yurt İçi ve Yurt Dışı Gıda Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi sırasıyla %136 ve %124 oldu. Bunların yanında Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksinin de %158 seviyesine gelmesi yıllık artışı %135 olan Tarımsal Girdi Fiyatlarını yükseltmeye devam edeceğinin göstergesi. Bu da resmi verilerle %94 seviyesinde kalan Gıda ve Alkolsüz İçecekler Tüketici Fiyat Endeksi ile makasın kapanması için ya üretici, aracı ve perakendecilerin kârlarından vazgeçmeleri hatta zarar etmeleri ya da en az %30’luk bu farkın bir kısmının bile olsa nihai tüketiciye yansıtılmasını gerektirmekte. Ücretlerin reel değerleri yani satın alma güçleri hızla erimeye devam edecek. Türkiye’nin artan risk primi; rezerv paraları basan FED, ECB, BOE’ın peşi sıra gelen faiz artırımları; başta Avrupa bölgesi olmak üzere gelişmiş ülkelerin durgunluğa (resesyon) girme tehlikesi; Türkiye’nin bir yıllık dönemde çevirmesi gereken dış borç ve döviz iç borç tutarı ile cari işlemler açığının artma eğilimi birlikte ele alındığında, TL’nin döviz karşısında daha da değer kaybedeceği öngörülmekte (Dolar, Kur Korumalı Mevduata rağmen Aralık 2021’deki 18 seviyesini yeniden gördü). Bunlar ekonomi büyüse bile sabit gelirliler ile ailelerinin başta gıda olmak geçim endişesinin katlanarak devam edeceğinin göstergesi. TÜRK-İŞ Araştırmasının 2022 Ağustos ayı sonucuna göre; o Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 6.889,76 TL’ye, o Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 22.442,20 TL’ye, o Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 8.999,13 TL’ye yükseldi. Mevcut hayat pahalılığında, bir ay veya bir yıl sonra bu fiyatı bulamama endişesi, bireyleri ve şirketleri tedarik zinciri içerinde canlı kılarken bu talep de arzı diri tutuyor. Fakat son aylarda tüketici güven endeksi ile sektörel güven endeksleri arasında bir uyumsuzluk söz konusu olmakta. Tüketici Güven Endeksi 68, Tüketici ve üreticilerin genel Ekonomik Güven Endeksi 93 (100’ün altı kötümser durum). Üretici ve tüketici fiyat endeksleri arasındaki gibi bir makas burada da söz konusu ve bu koşullarda ya talep artacak ya da üretim yavaşlayacaktır. Reel gelirleri günden güne eriyen ve toplumun çoğunluğunu oluşturan dar gelirli ücretli, maaşlı ve yevmiyelilerin tüketimlerini nasıl arttıracakları ise meçhul… Giderin nasıl değiştiğine bakılmaksızın gelirin ne kadar arttığına bakmak yanıltıcı olabilir. FAO Dünya Gıda Fiyatları Endeksi Mart’tan bu yana %19 gerilerken Ankara’da mutfak enflasyonu (TASE) son 5 ayda %40 arttı. Tarım Kredi Kooperatifleri Marketlerinde 33 üründe yapılması planlanan indirim kooperatifin zarar etmesine sebep olabilir. Ancak daha önemlisi bu indirimler önceki aylarda gıda fiyatlarındaki artışların durdurulmaya çalışıldığı KDV indirimleri, tanzim satışları, ithalat kapılarının açılması uygulamalarında olduğu gibi yetersiz ve geçici olacaktır. Çünkü tarladan sofraya üretim ve tedarik maliyetleri hızla artmaya devam ediyor. Asgari ücretli bekâr bir çalışanın Ankara’da gıda ve diğer yaşama maliyetlerini karşılayabilmesi için bu ay 3500 TL daha temin etmesi gerekiyor. TÜRK-İŞ’in verileri temel alındığında “mutfak enflasyonu”ndaki değişim Ağustos 2022 itibariyle şu şekildedir: ● Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre % 0,73 oranında gerçekleşti. ● Son on iki ay itibariyle artış oranı % 119,11 olarak hesaplandı. ● Sekiz aylık değişim oranı ise % 68,13 oranında oldu. İSG Haber Telegram grubumuza katılmak için tıklayınız
 
Üst Alt